Scroll Top

Wat is NLP?

Wat-is-NLP-Den-Haag

Wat is Neuro LINGUÏSTISCH Programmeren?

Neuro Linguïstisch Programmeren leert je hoe je jouw ongewenste gedragspatronen kan omzetten naar succesvol gedrag.

In ons leven hebben we te maken met ons werk de dagelijkse relaties en dat doen we op de automatische piloot. Deze gedragspatronen, dat is precies, wat wij met NLP kunnen onderzoeken, interpreteren en veranderen. We kunnen door kritisch te kijken naar onze gedragspatronen. Bewust kiezen om te veranderen.

NLP betekent Neuro Linguïstisch Programmeren. Het is een relatief nieuwe techniek met de bedoeling om vanuit een meer functioneel perspectief te kijken naar mensen en hun gedrag. Binnen NLP wordt ervan uitgegaan dat de mens opgebouwd is uit gedragspatronen die als integraal geheel functioneren in het sociale systeem van de individuele mens.

Dit houdt in dat NLP niet over ‘de’ mens gaat, maar over ‘de’ individuele mens. Mensen zijn bij uitstek geen machine, dus ook niet voorspelbaar of reproduceerbaar. Het is dan ook zinvol om te onderzoeken wat elke individuele persoon uniek maakt en daaraan invulling te geven waarbij de vraag centraal staat:

“Hoe kan ik iets voor die persoon doen? Waardoor deze persoon zijn gedrag kan veranderen.”

NLP is een verzamelnaam voor inzichten, methoden en technieken

Wat is Neuro Linguïstisch Programmeren?

Dit is de eerste vraag die we beantwoorden in de NLP Practitioner!

NLP is een verzamelnaam voor inzichten, methoden en technieken om beter in je vel te zitten en om je leven naar een hoger niveau te tillen. Het is de wetenschap van gedrag, communicatie en gedachten.

Richard Bandler en John Grinder zijn de grondleggers van Neuro Linguistisch Programmeren. Zij hebben de modellen ontwikkeld naar aanleiding van succesvol gedrag. Dit deden ze door modellen te bouwen van Milton Ericksson en Virgina Satir.

Het is ook een methode die ervan uit gaat dat elk gewoon mens binnenin zichzelf alle antwoorden heeft om tot begrip en wijsheid te komen, maar dat sommigen die antwoorden nog niet kunnen vinden. Een van de grondgedachten van Milton Ericksson. NLP is er dan ook op gericht deze antwoorden te ontdekken en -vooral- toe te passen in het dagelijkse leven.

Het doel van NLP is zelfontwikkeling

Het doel van NLP is zelfontwikkeling naar meer zelfkennis, persoonlijke kracht, succesvolle relaties en jezelf uiten zoals jij dat wilt. Om dit te bereiken gebruikt NLP technieken op het gebied van communicatie, relationele vaardigheden en gedragspatronen. NLP  is het veranderen van patronen, en het veranderen van gedrag. Gedrag waardoor je nu vastloopt. NLP maakt dat je weer voor jezelf kiest.

NLP staat ook voor jezelf verantwoordelijk maken voor je problemen in plaats van ze te verbergen of weg te duwen.

NLP geeft je inzicht in het complexe systeem

In NLP wordt een mens en de wereld beschouwd als een complex systeem van patronen (de kaart) die bewust of onbewust worden doorgegeven wordt via het brein, taal, representatiesystemen. Een mens is opgebouwd uit emoties, gedachten, lichaamsprocessen en fysieke systemen. Wanneer deze systemen goed op elkaar zijn afgestemd zal het effectief werken en leiden tot resultaten voor ogen. De communicatie tussen deze systemen bepaalt of je tevreden bent over jouw leven of hulp nodig heeft om dit te realiseren.

Een voorbeeld is hoe wij in ons dagelijks handelen met onze naasten omgaan. Of we liefdevolle relaties kunnen aangaan. Met de ander en vooral met onszelf.

De mens is opgebouwd uit emoties, gedachten, lichaamsprocessen en fysieke systemen .

De mens is opgebouwd uit emoties, gedachten, lichaamsprocessen en fysieke systemen. Al deze aspecten van jou hebben een onderlinge relatie met elkaar. Wat gaat er allemaal door je heen als je bezig bent met een bepaalde activiteit? Hoe voel je je lichamelijk bij deze activiteit? Wat voor soort gedachten en emoties ervaar je tijdens het uitvoeren van deze activiteit? Hoe ziet jouw houding eruit? Deze factoren zijn allemaal met elkaar verbonden.

Wat is NLP nog meer?

De kaart is niet het gebied. (Een van de vooronderstellingen van Neuro Linguïstisch Programmeren) Het is niet in een blogpost te omschrijven wat de effecten van een opleiding  zijn en wat het betekent voor de deelnemers van een NLP Practitioner.  De vele deelnemers hebben een persoonlijke reis gemaakt die precies de reis was die ze wilden maken. Ze hebben doelen verwezenlijkt waar ze eerder nog maar van durfden te dromen.

Wil je meer weten over NLP?

Wat ik mij kan voorstellen is dat je nieuwsgierig bent naar NLP. Als dat zo is vul dan het onderstaande formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact op.